НОСЕНКО, Е. М.; НОСЕНКО, Н. С.; МОЗЖУХИНА, Е. В.; ДАДОВА, Л. В.; КАЛИНИН, А. А.; КУТЫРЕВ, О. Е.; ЕРМИЛОВ, Е. В.; ЖАРОВ, Е. А.; САХАРОВ, А. Б. ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ АРТЕРИЙ И ВЕН НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. КРЕМЛЕВСКАЯ МЕДИЦИНА<br><i>клинический вестник</i&gt;, n. 4, p. 5-16, 9 dez. 2021.